Ceremonia e Diplomimit Korrik 2012

Ceremonia e Diplomimit

Cikli i Parë i Studimeve në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit

Korrik 2012

 

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit Cikli i Parë (Bachelor) dhe Cikli i Dytë (Master i Shkencave) të cilët u diplomuan në Korrik 2012 se ceremonia e diplomimit do të zhvillohet në Dt.23.07.2012 ora 12.00 tek salla 209. Studentët të paraqiten më parë në Sekretarinë Mësimore.

 


2012-07-05 00:00:00
 
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NGA TROJET DHE KOMUNITETI BALLKANO-EGJIPTIAN NË PROGRAMIN E STUDIMIT BACHELOR, NË FTI PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022
LISTA E RENDITUR E APLIKANTEVE NE FTI, RAUNDI II, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2021-2022
Kriteret e transferimeve dhe të programeve të dyta të studimeve
Lista e renditur e aplikantëve nga trojet dhe komuniteti ballkano-egjiptian në programin e studimit Bachelor, në FTI për vitin akademik 2021-2022
PAGESA E TARIFËS SË SHKOLLIMIT
DII - KONTROLLI I 2 I DIPLOMAVE SEZONI I VJESHTËS
DII - KONTROLLI I 3 I DIPLOMAVE DHE DOREZIMI I PRAKTIKAVE SEZONI I VJESHTËS
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka