DII-Mbrojtja e Praktikave dhe Diplomave, Prill 2021.

Njoftojme studentet e DII si me poshte:

Mbrojtja e Praktikes do te zhvillohet ne date 8 Prill ora 9:30 online ne Teams.

Mbrojtja e Diplomave do te zhvillohet:

  • Bachelor: date 8 Prill ora 9:30 online ne Teams.
  • Master Shkencor: date 8 Prill ora 9:30 online ne Teams.
  • Master Profesional: date 8 Prill ora 12:00 online ne Teams.

Ju lutem kontaktoni me udheheqesin per pergatitjen e prezantimit sipas standartit dhe afatit kohor te kerkuar.
Suksese!


2021-04-02 06:37:35
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka