DII-Mbrojtja e Praktikave dhe Diplomave, Prill 2021.

Njoftojme studentet e DII si me poshte:

Mbrojtja e Praktikes do te zhvillohet ne date 8 Prill ora 9:30 online ne Teams.

Mbrojtja e Diplomave do te zhvillohet:

  • Bachelor: date 8 Prill ora 9:30 online ne Teams.
  • Master Shkencor: date 8 Prill ora 9:30 online ne Teams.
  • Master Profesional: date 8 Prill ora 12:00 online ne Teams.

Ju lutem kontaktoni me udheheqesin per pergatitjen e prezantimit sipas standartit dhe afatit kohor te kerkuar.
Suksese!


2021-04-02 06:37:35
 
DET - Mbrojtje e diplomave vjeshtë 2022
KRITERET E APLIKIMIT DHE KËRKESAT PËR PERSONEL AKADEMIK TË FTUAR NË FTI PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI II, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
DET - Mbrojtja e praktikave vjeshtë
Lista e renditur e kandidatëve fitues nga trojet, transferim studimesh, program të dytë studimi
DET-Kontrolli i tretë i diplomës dhe praktikës Vjeshte 2022
DII - KONTROLLI I TRETE I DIPLOMES DHE PRAKTIKES SEZONI VJESHTE 21-22
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka