DET - MBROJTJA E DIPLOMAVE, 7 PRILL 2021

Njoftojme studentet e DET per mbrotjen e diplomave, sezoni i dimrit:

 

Mbrojtja e Diplomave do te zhvillohet:

  • Bachelor ne Inxhinieri Elektronike dhe Bachelor ne Inxhinieri Telekomunikacioni: date 7 Prill ora 9:00 online ne Microsoft Teams.
  • Master i Shkencave ne Inxhinieri Elektronike dhe Master i Shkencave ne Inxhinieri Telekomunikacioni: date 7 Prill ora 9:00 online ne Microsoft Teams.

 

Ju lutem kontaktoni me udheheqesin per pergatitjen e prezantimit sipas standartit dhe afatit kohor te kerkuar.

 

Suksese!


2021-04-03 02:59:57
 
DET - Mbrojtje e diplomave vjeshtë 2022
KRITERET E APLIKIMIT DHE KËRKESAT PËR PERSONEL AKADEMIK TË FTUAR NË FTI PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI II, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
DET - Mbrojtja e praktikave vjeshtë
Lista e renditur e kandidatëve fitues nga trojet, transferim studimesh, program të dytë studimi
DET-Kontrolli i tretë i diplomës dhe praktikës Vjeshte 2022
DII - KONTROLLI I TRETE I DIPLOMES DHE PRAKTIKES SEZONI VJESHTE 21-22
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka