DET - MBROJTJA E DIPLOMAVE, 7 PRILL 2021

Njoftojme studentet e DET per mbrotjen e diplomave, sezoni i dimrit:

 

Mbrojtja e Diplomave do te zhvillohet:

  • Bachelor ne Inxhinieri Elektronike dhe Bachelor ne Inxhinieri Telekomunikacioni: date 7 Prill ora 9:00 online ne Microsoft Teams.
  • Master i Shkencave ne Inxhinieri Elektronike dhe Master i Shkencave ne Inxhinieri Telekomunikacioni: date 7 Prill ora 9:00 online ne Microsoft Teams.

 

Ju lutem kontaktoni me udheheqesin per pergatitjen e prezantimit sipas standartit dhe afatit kohor te kerkuar.

 

Suksese!


2021-04-03 02:59:57
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka