Kick-off event of Tirana Inc

 
UPT eshte nje nga 5 universitetet themelues te programit Tirana Inc, i cili do te sherbeje si inkubator per mbeshtetjen dhe suksesin e startup-eve te studenteve Shqiptare.
Ne kuader te ketij programi ju ftojme te merrni pjese ne aktivitetitin e hapjes dhe promovimit te Tirana Inc, ne date 29 Prill 2021, ora 17:00, online.
Ftesen per aktivitetin dhe te dhenat e aksesit i gjeni ketu.

2021-04-27 06:59:03
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka