Kick-off event of Tirana Inc

 
UPT eshte nje nga 5 universitetet themelues te programit Tirana Inc, i cili do te sherbeje si inkubator per mbeshtetjen dhe suksesin e startup-eve te studenteve Shqiptare.
Ne kuader te ketij programi ju ftojme te merrni pjese ne aktivitetitin e hapjes dhe promovimit te Tirana Inc, ne date 29 Prill 2021, ora 17:00, online.
Ftesen per aktivitetin dhe te dhenat e aksesit i gjeni ketu.

2021-04-27 06:59:03
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka