DII - Njoftim per Kontrollin III te Diplomave, Mbrojtja e Diplomave dhe Praktikave

Studentët e drejtimeve:

 • Bachelor në Inxhinieri Informatike
 • Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike
 • Master Profesional në Inxhinieri Informatike

 Njoftohen se:

 1. Kontrolli i tretë i diplomës dhe dorëzimi i praktikës (nqs është e pavarur nga diploma) do të zhvillohet më 16 Korrik 2021, ora 10:00 ne sallat 211 - Bachelor dhe  salla 214 - Master.

 

Çdo student për të realizuar kontrollin e tretë të Diplomës duhet:

 • Të ketë kryer kontrollin e parë dhe të dytë;
 • Studenti duhet të paraqesë të miratuar nga udhëheqësi (firmosur nga studenti dhe udhëheqësi) të gjithë punimin e diplomës në format libër bazuar në formatin e faqosjes së publikuar në faqen web http://www.fti.edu.al/pages/122;
 • Bashkëlidhur punimit një CD me të gjithë materialin e punimit;
 • Çertifikatë personale ose familjare (e marrë nga e-albania);
 • Vërtetim nga biblioteka shkencore e UPT që nuk ka detyrime të pa shlyera;
 • Vërtetim nga Financa e FTI-së;
 • Ta dorëzojë materialin e firmosur (nga studenti dhe udhëheqësi) më datën e caktuar fizikisht në ambientet e fakultetit, salla 214,211:

 

2. Mbrojtja e Praktikave dhe Diplomave do te zhvillohet ne date 22 Korrik 2021 ora 09:00 ne auditor, salla 214.

 

Lista e pedagogëve të Departamentit të Inxhinierisë Informatike                            

Titulli/Grada

Emër Mbiemër

e-mail

Fusha e studimit

Prof. Dr.

Elinda Meçe

ekajo@fti.edu.al

Software engineering, Inteligjenca artificiale, Data mining

Prof. Asoc.

Genti Daci

gdaci@fti.edu.al

Rrjeta, Sisteme operative

Prof. Asoc.

Igli Tafaj

itafaj@fti.edu.al

Rrjeta, Sisteme operative, siguria kibernetike

Dr.

Dorian Minarolli

dminarolli@fti.edu.al

Rrjeta, Cloud Computing, Arkitekture e sistemeve

Dr.

Evis Trandafili

etrandafili@fti.edu.al

Software engineering, Inteligjenca artificiale,Data mining

Dr.

Hakik Paci

hpaci@fti.edu.al

Programim, databaze

Dr.

Enida Sheme

esheme@fti.edu.al

Programim web, Cloud Computing, virtual/augmented reality

Dr.

Ina Papadhopulli

ipapadhopulli@fti.edu.al

Programim, software engineering

Msc.

Besjana Muraku

besjana.muraku@fti.edu.al

Programim web, mobile, software engineering

Msc.

Kleona Binjaku

kleona.binjaku@fti.edu.al

Programim web, mobile, inteligjenca artificiale

 Pedagoge nga Departamenti Bazat e Informatikes

Titulli/Grada

Emër Mbiemër

e-mail

Fusha e studimit

Prof.

Aleksander Xhuvani

axhuvani@fti.edu.al

Databaze, programim

Dr.

Marin Aranitasi

maranitasi@fti.edu.al

Programim web, mobile, SW testing, Rrjeta, Siguria e sistemeve

Msc.

Nelda Kote

nkote@fti.edu.al

Programim web, data mining

Msc.

Anisa Gjini

agjini@fti.edu.al

Programim, software engineering

 

 


2021-07-06 11:11:38
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka