DET - Mbrojtje Diplome Korrik 2021

Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit

NJOFTIM

Mbrojta e diplomave, sezoni i Korrikut 2021

Studentët e drejtimeve bachelor:

  • Bachelor Inxhinieri Telekomunikacioni
  • Bachelor Inxhinieri Elektronike:
  • Diten e Hënë, Data 26 Korrik 2021, ora 09:00, salla 207, 205, 203, 104, 102

 

Studentët e drejtimeve master:

  • Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni
  • Master Profesional në Teknologji Informacioni:
  • Diten e Martë, Data 27 Korrik 2021, ora 09:00, salla 207, 203, 102

 

Suksese!

Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit


2021-07-22 09:58:29
 
DET - Mbrojtje e diplomave vjeshtë 2022
KRITERET E APLIKIMIT DHE KËRKESAT PËR PERSONEL AKADEMIK TË FTUAR NË FTI PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI II, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
DET - Mbrojtja e praktikave vjeshtë
Lista e renditur e kandidatëve fitues nga trojet, transferim studimesh, program të dytë studimi
DET-Kontrolli i tretë i diplomës dhe praktikës Vjeshte 2022
DII - KONTROLLI I TRETE I DIPLOMES DHE PRAKTIKES SEZONI VJESHTE 21-22
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka