DET - KONTROLLI I DIPLOMAVE SEZONI I VJESHTËS

Njoftim!

Studentet te cilet per arsye objektive, nuk kane realizuar kontrollin e pare te diplomes ne afatin e caktuar, te vijojne me kontrollin e dyte dhe te trete sipas njoftimit te publikuar ne faqen ueb perkatese.

http://www.fti.edu.al/news/376

 

Departamenti i Elektronikes dhe Telekomunikacionit


2021-08-27 04:25:53
 
DII - Mbrojtja e praktikave dhe diplomave Vjeshte 2022
DET - Mbrojtje e diplomave vjeshtë 2022
KRITERET E APLIKIMIT DHE KËRKESAT PËR PERSONEL AKADEMIK TË FTUAR NË FTI PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI II, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
DET - Mbrojtja e praktikave vjeshtë
Lista e renditur e kandidatëve fitues nga trojet, transferim studimesh, program të dytë studimi
DET-Kontrolli i tretë i diplomës dhe praktikës Vjeshte 2022
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka