DII - KONTROLLI I 2 I DIPLOMAVE SEZONI I VJESHTËS

Studentët e drejtimeve:

  • Bachelor në Inxhinieri Informatike
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike
  • Master Profesional në Inxhinieri Informatike

 

Njoftohen se:

 

Kontrolli i dytë i diplomës do të zhvillohet deri më 7 Shtator 2021(online).

Çdo student për të realizuar kontrollin e dytë duhet

 

(*) Ngarkimi i materialit është i mundur vetëm me kredencialet zyrtare të studentit në domain @fti.edu.al

 

Lista e pedagogëve të Departamentit të Inxhinierisë Informatike

                            

Titulli/Grada

Emër Mbiemër

e-mail

Prof. Dr.

Elinda Meçe

ekajo@fti.edu.al

Prof. Asoc.

Genti Daci

gdaci@fti.edu.al

Prof. Asoc.

Igli Tafaj

itafaj@fti.edu.al

Dr.

Dorian Minarolli

dminarolli@fti.edu.al

Dr.

Evis Trandafili

etrandafili@fti.edu.al

Dr.

Hakik Paci

hpaci@fti.edu.al

Dr.

Enida Sheme

esheme@fti.edu.al

Dr.

Ina Papadhopulli

ipapadhopulli@fti.edu.al

Msc.

Besjana Muraku

besjana.muraku@fti.edu.al

Msc.

Kleona Binjaku

kleona.binjaku@fti.edu.al

 

 


2021-09-01 06:14:59
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka