LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE PËR TRANSFERIM STUDIMESH DHE PROGRAM TË DYTË STUDIMI NË STUDIMET BACHELOR, NË FTI PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

Lista e renditur e aplikantëve për transferim studimesh në Ciklin e Parë, Bachelor në Inxhinieri Informatike, për vitin akademik 2021-2022.

 

Lista e renditur e aplikanteve për Program të dytë studimi në Inxhineri Informatike për vitin akademik 2021-2022.

 

Lista e renditur e aplikantëve për "Program të dytë studimi në Ciklin e Parë, Bachelor në Inxhinieri Elektronike", për vitin akademik 2021-2022.

 

Lista e renditur e aplikantëve për "Program të dytë studimi në Ciklin e Parë, Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni", për vitin akademik 2021-2022.


2021-09-24 09:52:10
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka