Mbrojtja e praktikave dhe diplomave ne DII, Vjeshte 2021

Njoftojme studentet e Departamentit te Inxhinierise Informatike mbi mbrojtjen e praktikave dhe diplomave si vijon:

 
Data e mbrojtjes se praktikave dhe diplomave:
Bachelor Inxhinieri Informatike: 4 Tetor dhe 5 Tetor ora 9:00 ne sallat 210 / 211 / 214. Shpallja e listave te studenteve per secilen dite do te behet ne date 4 Tetor prane laboratorit 211.
Master i Shkencave Inxhinieri Informatike: 8 Tetor ora 9:00 salla 214.
Master Profesional Inxhinieri Informatike: 8 Tetor ora 9:00 salla 211.
 
** Studentet do te paraqesin punimin e tyre te diplomes me nje prezantim ne powerpoint. Koha e prezantimit 10 minuta.
*** Per prezantimin e praktikes: Do te vini ne dijeni komisionin qe ne fillim te prezantimit tuaj nese keni zhvilluar praktiken ne kompani apo jo
  • Nqs keni praktiken te njejte me temen e diplomes do te prezantoni vetem punimin e diplomes. 
  • Nqs keni zhvilluar praktiken ne nje kompani, pervec prezantimit te diplomes, do te zhvilloni nje prezantim te shkurter vetem me cfare konkretisht jeni marre ne kompani dhe produktin e punes tuaj, duke mos perfshire asnje element teorik.
Per cdo udhezim te metejshem apo paqartesi mbi mbrojtjen, jeni te lutur te komunikoni me udheheqesin e diplomes. Ju urojme SUKSESE!

 


2021-09-27 03:09:47
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka