Njoftim mbi vitin e ri akademik 2021-2022

 

Në kuadër të marrjes së masave për fillimin e Viti Akademik 2021-2022, i cili  fillon në datën 11 Tetor 2021 me prezencë të studentëve në auditor dhe në zbatim të Urdhrin Nr. 413, datë 24.09.2021 të Ministrise së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale mbi “Marrjen e masave për parandalimin e infeksionit Covid-19 për personelin e institucioneve arsimore dhe studentët”, me qëllim që të evidetojmë numrin e studetëve të vaksinuar,  studentët e FTI që janë të vaksinuar duhet të depozitojnë deri në datën 4 Tetor 2021, ora 12:00, çertifikatën e Vaksinimit Covid-19 nga e-albania ose kartën e vaksinimit në adresën e  email-it : sekretaria@fti.edu.al

 

Dekanati i FTI


2021-10-01 11:01:19
 
DII - Mbrojtja e praktikave dhe diplomave Vjeshte 2022
DET - Mbrojtje e diplomave vjeshtë 2022
KRITERET E APLIKIMIT DHE KËRKESAT PËR PERSONEL AKADEMIK TË FTUAR NË FTI PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI II, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
DET - Mbrojtja e praktikave vjeshtë
Lista e renditur e kandidatëve fitues nga trojet, transferim studimesh, program të dytë studimi
DET-Kontrolli i tretë i diplomës dhe praktikës Vjeshte 2022
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka