Njoftim mbi vitin e ri akademik 2021-2022

 

Në kuadër të marrjes së masave për fillimin e Viti Akademik 2021-2022, i cili  fillon në datën 11 Tetor 2021 me prezencë të studentëve në auditor dhe në zbatim të Urdhrin Nr. 413, datë 24.09.2021 të Ministrise së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale mbi “Marrjen e masave për parandalimin e infeksionit Covid-19 për personelin e institucioneve arsimore dhe studentët”, me qëllim që të evidetojmë numrin e studetëve të vaksinuar,  studentët e FTI që janë të vaksinuar duhet të depozitojnë deri në datën 4 Tetor 2021, ora 12:00, çertifikatën e Vaksinimit Covid-19 nga e-albania ose kartën e vaksinimit në adresën e  email-it : sekretaria@fti.edu.al

 

Dekanati i FTI


2021-10-01 11:01:19
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka