Njoftim mbi vitin e ri akademik 2021-2022

 

Në kuadër të marrjes së masave për fillimin e Viti Akademik 2021-2022, i cili  fillon në datën 11 Tetor 2021 me prezencë të studentëve në auditor dhe në zbatim të Urdhrin Nr. 413, datë 24.09.2021 të Ministrise së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale mbi “Marrjen e masave për parandalimin e infeksionit Covid-19 për personelin e institucioneve arsimore dhe studentët”, me qëllim që të evidetojmë numrin e studetëve të vaksinuar,  studentët e FTI që janë të vaksinuar duhet të depozitojnë deri në datën 4 Tetor 2021, ora 12:00, çertifikatën e Vaksinimit Covid-19 nga e-albania ose kartën e vaksinimit në adresën e  email-it : sekretaria@fti.edu.al

 

Dekanati i FTI


2021-10-01 11:01:19
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka