Njoftim mbi fillimin i vitit të ri akademik 2021-2022 në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit!

 

Të dashur studentë!

 

Së pari , ju  urojmë mirëseardhjen dhe një vit të ri akademik sa më të mbarë dhe të suksesshëm!

 

Procesi mësimor fillon në datë 18 Tetor 2021 sipas orarit të shpallur në faqen zyrtare të fakultetit. Për tu njohur me orarin klikoni: KETU

 

Takimi i mirëseardhjes për studentët e vitit të parë,  në  të tre programet e studimit në FTI,  do të zhvillohet sipas orarit më poshtë :

 

 

Grupi MËsimor

Orari

Salla

 

Inxhinieri Elektronike IA, IB

9:00

303

Inxhinieri Elektronike IC, ID

9:30

303

Inxhinieri Telekomunikacioni IA, IB

10:00

303

Inxhinieri Telekomunikacioni IA, IB

10:30

303

Inxhinieri Informatike IA, IB

11:00

303

Inxhinieri Inforamtike IC,ID

11:30

303

 

 

Informacionin për grupet  mësimore e gjeni KËTU

 

 

Studentët e vitit të parë do te paraqiten tek salla 304, për pajisen me adresën zyrtare të email-it:  emer.mbiemer@fti.edu.al  

Për detajet teknike klikoni KETU.

 

 

Në zbatim të Urdhërit Nr. 395 datë 06.10.2021 i MAS dhe Urdhërit Nr. 413 datë 24.09.2021, Udhërit 413/1 datë 27.09.2021 i MSHMS, në auditor do të lejohen vetëm studentët me certifikatën e vaksinimit COVID-19 ose kartën e vaksinimit ose dokument mjekësor për mosaplikimin e vaksinës.

 

 

 

 

 


2021-10-15 07:37:38
 
Ftese për pjesëmarrje në seminarin Online nga Profesori i ftuar Prof. Dr. I. F. AKYILDIZ
Hapet thirrja për mobilitete (bursa) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus +, në Universitetin Politeknik të Bari
Ftesë për konferencën e parë ndërkombëtare, ICITEE21
Seminar Shkencor pranë ambjenteve të FTI
Hapet Thirrja për Mobilitete Studentësh të UPT-së në kuadër të Marrëveshjes Erasmus+ , në Universitetin Teknologjik te Compiegne, France
NJOFTIMI PER MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL PER REDUKTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT
NJOFTIMI PER STUDENTET E CIKLIT TE PARE BACHELOR PER PERFITIM BURSE DHE OSE PERJASHTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT.
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka