Njoftim mbi fillimin i vitit të ri akademik 2021-2022 në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit!

 

Të dashur studentë!

 

Së pari , ju  urojmë mirëseardhjen dhe një vit të ri akademik sa më të mbarë dhe të suksesshëm!

 

Procesi mësimor fillon në datë 18 Tetor 2021 sipas orarit të shpallur në faqen zyrtare të fakultetit. Për tu njohur me orarin klikoni: KETU

 

Takimi i mirëseardhjes për studentët e vitit të parë,  në  të tre programet e studimit në FTI,  do të zhvillohet sipas orarit më poshtë :

 

 

Grupi MËsimor

Orari

Salla

 

Inxhinieri Elektronike IA, IB

9:00

303

Inxhinieri Elektronike IC, ID

9:30

303

Inxhinieri Telekomunikacioni IA, IB

10:00

303

Inxhinieri Telekomunikacioni IA, IB

10:30

303

Inxhinieri Informatike IA, IB

11:00

303

Inxhinieri Inforamtike IC,ID

11:30

303

 

 

Informacionin për grupet  mësimore e gjeni KËTU

 

 

Studentët e vitit të parë do te paraqiten tek salla 304, për pajisen me adresën zyrtare të email-it:  emer.mbiemer@fti.edu.al  

Për detajet teknike klikoni KETU.

 

 

Në zbatim të Urdhërit Nr. 395 datë 06.10.2021 i MAS dhe Urdhërit Nr. 413 datë 24.09.2021, Udhërit 413/1 datë 27.09.2021 i MSHMS, në auditor do të lejohen vetëm studentët me certifikatën e vaksinimit COVID-19 ose kartën e vaksinimit ose dokument mjekësor për mosaplikimin e vaksinës.

 

 

 

 

 


2021-10-15 07:37:38
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka