Ftesë për pjesëmarrje në leksionin e hapur në ambjentet e FTI

 
Seminari do te mbahet ne sallen 205 ora 11:00.
 
Jeni te ftuar te merrni pjese.
 

2021-12-13 10:03:49
 
DII-MBROJTJE E DIPLOMAVE/PRAKTIKAVE VERË 2022
DET - Mbrojtje e diplomave verë 2022
DET - KONTROLL DIPLOMA SEZONI VJESHTË 21-22
PËRMIRËSIMI I PROVIMEVE
Lista përfundimtare e kandidatëvë fitues në shkollën e Doktoratës
DII-Kontrolli i parë i Diplomës
Kontrolli i trete i diplomes dhe praktikat
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka