Mbrojtja e diplomave Bachelor Inxhinieri Informatike

Studentet Bachelor Inxhinieri Informatike njoftohen se:

 

Mbrojtja e diplomave dhe praktikave do të zhvillohet ne daten 18 Mars ne 2 grupe paralele, sallat 211 dhe 214.

Studentet te paraqiten ne ora 9:30, me prezantimin e praktikes dhe diplomes ne flash drive, e kopjojne ate ne laptopin ne dispozicion ne sallat perkatese dhe do te nisin prezantimet, 15 minuta ne dispozicion per diplome dhe praktike se bsahku.

Per cdo udhezim tjeter te nevojshem kontaktoni me udheheqesin e diplomes.

 

Per studentet Master, orari dhe sallat do te shpallen ne nje njoftim te dyte gjate javes qe vjen.

Suksese!


2022-03-16 11:39:00
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka