Mbrojtja e diplomave Bachelor Inxhinieri Informatike

Studentet Bachelor Inxhinieri Informatike njoftohen se:

 

Mbrojtja e diplomave dhe praktikave do të zhvillohet ne daten 18 Mars ne 2 grupe paralele, sallat 211 dhe 214.

Studentet te paraqiten ne ora 9:30, me prezantimin e praktikes dhe diplomes ne flash drive, e kopjojne ate ne laptopin ne dispozicion ne sallat perkatese dhe do te nisin prezantimet, 15 minuta ne dispozicion per diplome dhe praktike se bsahku.

Per cdo udhezim tjeter te nevojshem kontaktoni me udheheqesin e diplomes.

 

Per studentet Master, orari dhe sallat do te shpallen ne nje njoftim te dyte gjate javes qe vjen.

Suksese!


2022-03-16 11:39:00
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka