Mbrojtja e diplomave Bachelor Inxhinieri Informatike

Studentet Bachelor Inxhinieri Informatike njoftohen se:

 

Mbrojtja e diplomave dhe praktikave do të zhvillohet ne daten 18 Mars ne 2 grupe paralele, sallat 211 dhe 214.

Studentet te paraqiten ne ora 9:30, me prezantimin e praktikes dhe diplomes ne flash drive, e kopjojne ate ne laptopin ne dispozicion ne sallat perkatese dhe do te nisin prezantimet, 15 minuta ne dispozicion per diplome dhe praktike se bsahku.

Per cdo udhezim tjeter te nevojshem kontaktoni me udheheqesin e diplomes.

 

Per studentet Master, orari dhe sallat do te shpallen ne nje njoftim te dyte gjate javes qe vjen.

Suksese!


2022-03-16 11:39:00
 
DII - Mbrojtja e praktikave dhe diplomave Vjeshte 2022
DET - Mbrojtje e diplomave vjeshtë 2022
KRITERET E APLIKIMIT DHE KËRKESAT PËR PERSONEL AKADEMIK TË FTUAR NË FTI PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI II, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
DET - Mbrojtja e praktikave vjeshtë
Lista e renditur e kandidatëve fitues nga trojet, transferim studimesh, program të dytë studimi
DET-Kontrolli i tretë i diplomës dhe praktikës Vjeshte 2022
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka