Njoftim mbi caktimin e dites se hene date 21.03.2022 dite pushimi!

 

Ju njoftojme se dita e hene, date 21.03.2022 eshte caktuar dite pushimi  per studentet,  si dhe personelin akademik dhe ndihmes akademik te Universitetit Politeknik te Tiranes, bazuar ne  Urdherin e Rektorit Nr. 19, date 18.03.2022, mbi “Caktimin e dites se hene dt: 21.03.2022 dite pushimi"

Dita e punes, e dates 21.03.2022 do te zvendesohet ne nje nga ditet e pushimit brenda ketij viti akademik.


2022-03-18 08:53:15
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka