Njoftim mbi caktimin e dites se hene date 21.03.2022 dite pushimi!

 

Ju njoftojme se dita e hene, date 21.03.2022 eshte caktuar dite pushimi  per studentet,  si dhe personelin akademik dhe ndihmes akademik te Universitetit Politeknik te Tiranes, bazuar ne  Urdherin e Rektorit Nr. 19, date 18.03.2022, mbi “Caktimin e dites se hene dt: 21.03.2022 dite pushimi"

Dita e punes, e dates 21.03.2022 do te zvendesohet ne nje nga ditet e pushimit brenda ketij viti akademik.


2022-03-18 08:53:15
 
DET - Mbrojtje e diplomave vjeshtë 2022
KRITERET E APLIKIMIT DHE KËRKESAT PËR PERSONEL AKADEMIK TË FTUAR NË FTI PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI II, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
DET - Mbrojtja e praktikave vjeshtë
Lista e renditur e kandidatëve fitues nga trojet, transferim studimesh, program të dytë studimi
DET-Kontrolli i tretë i diplomës dhe praktikës Vjeshte 2022
DII - KONTROLLI I TRETE I DIPLOMES DHE PRAKTIKES SEZONI VJESHTE 21-22
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka