Njoftim mbi caktimin e dites se hene date 21.03.2022 dite pushimi!

 

Ju njoftojme se dita e hene, date 21.03.2022 eshte caktuar dite pushimi  per studentet,  si dhe personelin akademik dhe ndihmes akademik te Universitetit Politeknik te Tiranes, bazuar ne  Urdherin e Rektorit Nr. 19, date 18.03.2022, mbi “Caktimin e dites se hene dt: 21.03.2022 dite pushimi"

Dita e punes, e dates 21.03.2022 do te zvendesohet ne nje nga ditet e pushimit brenda ketij viti akademik.


2022-03-18 08:53:15
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka