Ndryshim i përkohshëm në orar për ciklin e parë dhe të dytë të studimeve

Për të minimizuar efektet e pushimeve për shkak të festave zyrtare në realizimin e programit mësimor në të dy ciklet e studimit, bëhet ndryshimi i përkohshëm në orar si vijon:

 

- Në datën 20.04.2022, ditën e mërkurë do të zhvillohet mësimi i ditës së hënë;

- Në datën 28.04.2022, ditën e enjte do të zhvillohet mësimi i ditës së hënë;

- Në datën 06.05.2022, ditën e premte do të zhvillohet mësimi i ditës së hënë.


2022-03-29 06:35:04
 
DET - Mbrojtje e diplomave vjeshtë 2022
KRITERET E APLIKIMIT DHE KËRKESAT PËR PERSONEL AKADEMIK TË FTUAR NË FTI PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI II, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
DET - Mbrojtja e praktikave vjeshtë
Lista e renditur e kandidatëve fitues nga trojet, transferim studimesh, program të dytë studimi
DET-Kontrolli i tretë i diplomës dhe praktikës Vjeshte 2022
DII - KONTROLLI I TRETE I DIPLOMES DHE PRAKTIKES SEZONI VJESHTE 21-22
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka