Ndryshim i përkohshëm në orar për ciklin e parë dhe të dytë të studimeve

Për të minimizuar efektet e pushimeve për shkak të festave zyrtare në realizimin e programit mësimor në të dy ciklet e studimit, bëhet ndryshimi i përkohshëm në orar si vijon:

 

- Në datën 20.04.2022, ditën e mërkurë do të zhvillohet mësimi i ditës së hënë;

- Në datën 28.04.2022, ditën e enjte do të zhvillohet mësimi i ditës së hënë;

- Në datën 06.05.2022, ditën e premte do të zhvillohet mësimi i ditës së hënë.


2022-03-29 06:35:04
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka