Ndryshim i përkohshëm në orar për ciklin e parë dhe të dytë të studimeve

Për të minimizuar efektet e pushimeve për shkak të festave zyrtare në realizimin e programit mësimor në të dy ciklet e studimit, bëhet ndryshimi i përkohshëm në orar si vijon:

 

- Në datën 20.04.2022, ditën e mërkurë do të zhvillohet mësimi i ditës së hënë;

- Në datën 28.04.2022, ditën e enjte do të zhvillohet mësimi i ditës së hënë;

- Në datën 06.05.2022, ditën e premte do të zhvillohet mësimi i ditës së hënë.


2022-03-29 06:35:04
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka