Njoftim mbi organizimin në FTI të dy konferencave ndërkombëtare 3PGCIC-2022 dhe BWCCA-2022, në datat 27-29 Tetor 2022

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit ka kënaqesinë të presë si organizator lokal, në datat 27-29 Tetor 2022, dy konferenca të rëndësishme ndërkombëtare:

 

1. The 17th International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing (3PGCIC-2022) http://voyager.ce.fit.ac.jp/conf/3pgcic/2022/

 

2. The 17th International Conference on Broadband and Wireless Computing, Communication and Applications (BWCCA-2022) http://voyager.ce.fit.ac.jp/conf/bwcca/2022/

 

Të gjithë artikujt shkencore të pranuar në këto konferenca do të publikohen me proceedings në Springer Book Series, Lecture Notes in Networks and Systems.

 

Afati për dërgimin e artikujve është data 15 Korrik 2022.

Call for paper për konferencën 3PGCIC e gjeni këtu, ndërsa Call for Paper për Konferencën BWCCA e gjeni këtu.


2022-05-17 07:06:28
 
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
KUOTAT E LIRA NË FTI PER VITIN AKADEMIK 2022 - 2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI III, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
Hapet Thirrja për Mobilitete Studentësh në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka