Njoftim mbi organizimin në FTI të dy konferencave ndërkombëtare 3PGCIC-2022 dhe BWCCA-2022, në datat 27-29 Tetor 2022

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit ka kënaqesinë të presë si organizator lokal, në datat 27-29 Tetor 2022, dy konferenca të rëndësishme ndërkombëtare:

 

1. The 17th International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing (3PGCIC-2022) http://voyager.ce.fit.ac.jp/conf/3pgcic/2022/

 

2. The 17th International Conference on Broadband and Wireless Computing, Communication and Applications (BWCCA-2022) http://voyager.ce.fit.ac.jp/conf/bwcca/2022/

 

Të gjithë artikujt shkencore të pranuar në këto konferenca do të publikohen me proceedings në Springer Book Series, Lecture Notes in Networks and Systems.

 

Afati për dërgimin e artikujve është data 15 Korrik 2022.

Call for paper për konferencën 3PGCIC e gjeni këtu, ndërsa Call for Paper për Konferencën BWCCA e gjeni këtu.


2022-05-17 07:06:28
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka