Data 25.05.2022 ditë pushimi

Mbështetur në Vendimin e Këshillit të Ministrave me Nr. 317, datë 18.05.2022, dita e mërkurë, datë 25.05.2022, është ditë pushimi.
 
Dita e punës e datës 25.05.2022, do të zëvendësohet në një nga ditët e pushimit brenda këtij viti.

2022-05-23 08:36:25
 
Hackathon 2022 @Protik
Projekti "Programi i zhvillimit të personelit akademik" 2
Zëvendësimi i mësimit të datës 25.05.2022
Projekti "Programi i zhvillimit të stafit akademik"
Data 25.05.2022 ditë pushimi
Njoftim mbi organizimin në FTI të dy konferencave ndërkombëtare 3PGCIC-2022 dhe BWCCA-2022, në datat 27-29 Tetor 2022
Njoftim - Mbi pranimet në studimet e Ciklit të Tretë
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka