Projekti "Programi i zhvillimit të stafit akademik"

Në kuadër të projektit “Programi i zhvillimit të personelit akademik” financuar nga Agjencia Universitare Frankofone (AUF), u mbajt seria e trajnimeve për stafin dhe studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit nga trajnerja Aurora Birbilaj, konsulente për menaxhimin e projekteve dhe eksperte e fushës Dinamikë Sistemesh dhe Mendim Sistemi.

Trajnimet u zhvilluan në datat 18 Mars, 1 Prill dhe 6 Maj për stafin akademik dhe në datë 7 Prill për studentët.

 

Temat që u trajtuan gjatë këtyre trajnimeve ishin:

  • Bazat e Mendimit të Sistemit
  • Parimet e Manaxhimit të Projekteve
  • Eksplorimi i dinamikës së manaxhimit të projekteve në FTI, problematikat dhe mundësitë e të ardhmes
  • Aplikimet në projekte ndërkombëtare për studentët, kriteret dhe mundësitë

 

 

Në përfundim të trajnimeve u shpërndanë çertifikata për pjesëmarrësit e stafit akademik.

 

 

Dita e pare me stafin

 

 

 

 

 


2022-05-26 07:42:47
 
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
KUOTAT E LIRA NË FTI PER VITIN AKADEMIK 2022 - 2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI III, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
Hapet Thirrja për Mobilitete Studentësh në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka