Projekti "Programi i zhvillimit të personelit akademik" 2

Në kuadër të projektit “Programi i zhvillimit të personelit akademik” financuar nga Agjencia Universitare Frankofone (AUF), u mbajt seria e trajnimeve për stafin dhe studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit nga trajneri  Arnold  Kadiu ,CEO I kompanisë Zero dhe trajneri Ilir Dako administrator rrjetesh dhe sistemesh,konsulent IT dhe ekspert në fushën e sigurisë IT .

Trajnimet u zhvilluan në datat 12 Prill dhe 23 Maj për stafin akademik dhe për studentët. 

 

Temat që u trajtuan gjatë këtyre trajnimeve ishin:

 

Cloud Computing dhe shërbimet qe ofrohen për bizneset në Shqipëri.

Rast impementimi në Kompaninë Zero.

Implementimi i sistemeve ERP në Shqipëri.

Siguria kibernetike sulme të mundshme dhe si të mbrohemi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2022-06-06 04:27:31
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka