Hackathon 2022 @Protik

Fakulteti i Teknologjise se Informacionit (FTI), UPT, u perfaqesua me 3 studente ne Hackathonin e zhvilluar nga Qendra Protik Innovation Center dhe Union Bank ne datat 9, 10 dhe 13 Qershor.

Kjo veprimtari synonte testimin e aplikacionit mobile te bankes Union, dhe propozime teknike per permiresimin e metejshem te tij.

Pjesemarrres ishin studente te fushes se teknologjise se informacionit te Universiteteve publike dhe private ne vend.


Grupi me te cilet FTI u perfaqesua u shpall fitues.

 

 


2022-06-14 15:56:32
 
Hackathon 2022 @Protik
Projekti "Programi i zhvillimit të personelit akademik" 2
Zëvendësimi i mësimit të datës 25.05.2022
Projekti "Programi i zhvillimit të stafit akademik"
Data 25.05.2022 ditë pushimi
Njoftim mbi organizimin në FTI të dy konferencave ndërkombëtare 3PGCIC-2022 dhe BWCCA-2022, në datat 27-29 Tetor 2022
Njoftim - Mbi pranimet në studimet e Ciklit të Tretë
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka