Hackathon 2022 @Protik

Fakulteti i Teknologjise se Informacionit (FTI), UPT, u perfaqesua me 3 studente ne Hackathonin e zhvilluar nga Qendra Protik Innovation Center dhe Union Bank ne datat 9, 10 dhe 13 Qershor.

Kjo veprimtari synonte testimin e aplikacionit mobile te bankes Union, dhe propozime teknike per permiresimin e metejshem te tij.

Pjesemarrres ishin studente te fushes se teknologjise se informacionit te Universiteteve publike dhe private ne vend.


Grupi me te cilet FTI u perfaqesua u shpall fitues.

 

 


2022-06-14 15:56:32
 
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
KUOTAT E LIRA NË FTI PER VITIN AKADEMIK 2022 - 2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI III, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
Hapet Thirrja për Mobilitete Studentësh në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka