Hackathon 2022 @Protik

Fakulteti i Teknologjise se Informacionit (FTI), UPT, u perfaqesua me 3 studente ne Hackathonin e zhvilluar nga Qendra Protik Innovation Center dhe Union Bank ne datat 9, 10 dhe 13 Qershor.

Kjo veprimtari synonte testimin e aplikacionit mobile te bankes Union, dhe propozime teknike per permiresimin e metejshem te tij.

Pjesemarrres ishin studente te fushes se teknologjise se informacionit te Universiteteve publike dhe private ne vend.


Grupi me te cilet FTI u perfaqesua u shpall fitues.

 

 


2022-06-14 15:56:32
 
DET - MBROJTJE DIPLOME BACHELOR 2 TETOR 2023
DII-Mbrojtja e Diplomes Sezon i Vjeshtes 2023
Aplikimet në FTI pas Raundit të Dytë të rregjistrimeve në Ciklin e Parë të Studimeve
TAKIM I MIRËSEARDHJES ME STUDENTET E VITIT TË PARË BACHELOR
LISTA E RENDITUR E KANDIDATËVE FITUES PER TRANSFERIM STUDIMESH, PROGRAM TE DYTE STUDIMI
Kriteret e aplikimit dhe kërkesat për personel akademik të ftuar në Departamentin e Elektronikës dhe Telekomunikacionit për vitin akademik 2023-2024.
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka