DII-MBROJTJE E DIPLOMAVE/PRAKTIKAVE VERË 2022

Departamenti i Inxhinierisë Informatike 

NJOFTIM

Mbrojta e diplomave, sezoni i verës 2022

Studentët e drejtimeve bachelor dhe master në DII, do të zhvillojnë seancat e mbrojtjes së diplomave dhe praktikave si vijon:

 

Datat e mbrojtjes së praktikave:

 

Bachelor në Inxhinieri Informatike: 19.07.2022, ora 9:00, salla 209, 210, 211, 213

Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike: 20.07.2022, ora 9:00, salla 214

Master Profesional në Inxhinieri Informatike : 20.07.2022, ora 9;00, salla 214

 

Datat e mbrojtjes së diplomave:

 

Bachelor në Inxhinieri Informatike: 20.07.2022, ora 9:00, salla 209, 210, 211

Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike: 20.07.2022, ora 9:00, salla 214

Master Profesional në Inxhinieri Informatike: 20.07.2022, ora 9:00, salla 214

 

Studentet të paraqiten në orën 9:00, me prezantimin e praktikes dhe diplomes në flash drive, e kopjojnë atë në kompjuterin në dispozicion në sallat perkatese dhe do të nisin prezantimet për mbrojtjen e punimit.

Ndarja e studentëve në grupe për mbrojtjen dhe sallat përkatëse do të publikohen në ambientet e fakultetit në ditën përkatëse të parashikuar për mbrojtjen.

 

Per çdo udhëzim të mëtejshëm apo paqartësi mbi mbrojtjen dhe kohën e prezantimit, jeni të lutur të komunikoni me udhëheqësin e diplomës.

 

Suksese!

 

Departamenti i Inxhinierisë Informatike 


2022-07-13 09:36:50
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka