KRITERET E APLIKIMIT DHE KËRKESAT PËR PERSONEL AKADEMIK TË FTUAR NË FTI PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023

Kriteret e aplikimit dhe kërkesat për personel akademik të ftuar në Departamentin e Inxhinierisë Informatike për vitin akademik 2022-2023.

 

Kriteret e aplikimit dhe kërkesat për personel akademik të ftuar në Departamentin e Elektronikës dhe Telekomunikacionit për vitin akademik 2022-2023.

 

Kriteret e aplikimit dhe kërkesat për personel akademik të ftuar në Departamentin e Bazave të Informatikës për vitin akademik 2022-2023.


2022-09-27 09:32:24
 
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
KUOTAT E LIRA NË FTI PER VITIN AKADEMIK 2022 - 2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI III, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
Hapet Thirrja për Mobilitete Studentësh në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka