DET - Mbrojtje e diplomave vjeshtë 2022

Departamenti Elektronikës dhe Telekomunikacionit

NJOFTIM

Mbrojta e diplomave, sezoni i vjeshtës 2022

Studentët e drejtimeve bachelor dhe master në DET, do të zhvillojnë seancat e mbrojtjes së diplomave si vijon:


Bachelor në Inxhinieri Elektronike, datë 06.10.2022, ora 09:00

 • Bsc.ELN-A, salla 102
 • Bsc.ELN-B, Bsc.ELN-D, salla 205
 • Bsc.ELN-C, Bsc.ELN-P, salla 203

 

Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni, datë 06.10.2022, ora 09:00

 • Bsc.TLK-A, Bsc.TLK-C, Salla 302
 • Bsc.TLK-B, Bsc.TLK-Q, Salla 304
 • Bsc.TLK-D, salla 303

 

 

Master i Shknencave në Inxhinieri Elektronike, datë 07.10.2022, ora 09:00

 • Msc.ELN-A, salla 302
 • Msc.ELN-B, salla 203
 • Msc.ELN-P, salla 304

 

Master i Shknencave në Inxhinieri Telekomunikacioni, datë 07.10.2022, ora 09:00

 • Msc.TLK-A, salla 203
 • Msc.TLK-B, salla 304

 

 

Studentet të paraqiten në orën 9:00, me prezantimin e diplomes në flash drive, e kopjojnë atë në kompjuterin në dispozicion në sallat perkatese dhe do të nisin prezantimet për mbrojtjen e punimit.

 

Ndarja e studentëve në grupe për mbrojtjen dhe sallat përkatëse do të saktësohen në ambientet e fakultetit në ditën përkatëse të parashikuar për mbrojtjen.

 

Per çdo udhëzim të mëtejshëm apo paqartësi mbi mbrojtjen dhe kohën e prezantimit, jeni të lutur të komunikoni me udhëheqësin e diplomës.

 

Suksese!

 

Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit


2022-09-30 08:41:15
 
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
KUOTAT E LIRA NË FTI PER VITIN AKADEMIK 2022 - 2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI III, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
Hapet Thirrja për Mobilitete Studentësh në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka