DII - Mbrojtja e praktikave dhe diplomave Vjeshte 2022

Studentët:

  • Bachelor në Inxhinieri Informatike

Njoftohen se:

Mbrojtja e praktikës do të bëhet në datën 6 tetor 2022, ora 9:00, salla 209 - 210 - 211 - 213.

Mbrojtja e diplomës në datën 7 tetor 2022 ora 9:00, salla 209 - 210 - 211 - 213.

 

Studentët:

  • Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike
  • Master Profesional në Inxhinieri Informatike

Njoftohen se mbrojtja e diplomës dhe praktikës do të kryhen në datën 12 tetor 2022, ora 9:00, salla 209 - 210 - 211 - 213.

* Studentët e Masterit Shkencor duhet të dorëzojnë certifikatën e mbrojtjes së gjuhës së huaj në mënyrë që të kryejnë mbrojtjen e  diplomës .

 

Suksese! 


2022-10-05 09:01:46
 
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
KUOTAT E LIRA NË FTI PER VITIN AKADEMIK 2022 - 2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI III, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
Hapet Thirrja për Mobilitete Studentësh në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka