DII - Mbrojtja e praktikave dhe diplomave Vjeshte 2022

Studentët:

  • Bachelor në Inxhinieri Informatike

Njoftohen se:

Mbrojtja e praktikës do të bëhet në datën 6 tetor 2022, ora 9:00, salla 209 - 210 - 211 - 213.

Mbrojtja e diplomës në datën 7 tetor 2022 ora 9:00, salla 209 - 210 - 211 - 213.

 

Studentët:

  • Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike
  • Master Profesional në Inxhinieri Informatike

Njoftohen se mbrojtja e diplomës dhe praktikës do të kryhen në datën 12 tetor 2022, ora 9:00, salla 209 - 210 - 211 - 213.

* Studentët e Masterit Shkencor duhet të dorëzojnë certifikatën e mbrojtjes së gjuhës së huaj në mënyrë që të kryejnë mbrojtjen e  diplomës .

 

Suksese! 


2022-10-05 09:01:46
 
DET - MBROJTJE DIPLOME BACHELOR 2 TETOR 2023
DII-Mbrojtja e Diplomes Sezon i Vjeshtes 2023
Aplikimet në FTI pas Raundit të Dytë të rregjistrimeve në Ciklin e Parë të Studimeve
TAKIM I MIRËSEARDHJES ME STUDENTET E VITIT TË PARË BACHELOR
LISTA E RENDITUR E KANDIDATËVE FITUES PER TRANSFERIM STUDIMESH, PROGRAM TE DYTE STUDIMI
Kriteret e aplikimit dhe kërkesat për personel akademik të ftuar në Departamentin e Elektronikës dhe Telekomunikacionit për vitin akademik 2023-2024.
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka