Aplikimi për Double Diploma në FTI!

 

Studentët  e vitit të parë në programet e studimit  Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike dhe Master i Shkencave në Inxhnieri Elektronike,  që duan të ndjekin  Double Diplomë me UTC , Francë dhe UNIGE, Itali,   do të aplikojnë  nga data 1 Mars  deri në 9 Mars 2023, pranë Sekretarisë Mësimore të FTI.

 

Informacioni i detajuar do ju dërgohet me email, brenda datës 15 Shkurt 2023.


2023-02-11 09:28:03
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka