Aplikimi për Double Diploma në FTI!

 

Studentët  e vitit të parë në programet e studimit  Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike dhe Master i Shkencave në Inxhnieri Elektronike,  që duan të ndjekin  Double Diplomë me UTC , Francë dhe UNIGE, Itali,   do të aplikojnë  nga data 1 Mars  deri në 9 Mars 2023, pranë Sekretarisë Mësimore të FTI.

 

Informacioni i detajuar do ju dërgohet me email, brenda datës 15 Shkurt 2023.


2023-02-11 09:28:03
 
DII - MBROJTJA E PRAKTIKAVE DHE DIPLOMAVE MARS 2023
DET - Mbrojtje praktike dhe diplome, sezoni Dimer 2023
DII-Kontrolli i trete i Diplomes dhe Praktikës sezoni i pranverës.
Struktura mësimore e ndryshuar për semestrin e dytë
Ceremonia e diplomimit në FTI
Aplikimi për Double Diploma në FTI!
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka