Struktura mësimore e ndryshuar për semestrin e dytë

Për shkak të festave zyrtare që bien gjatë periudhës së zhvillimit të procesit mësimor të semestrit të dytë dhe në zbatim të VKM-së nr. 568, datë 06.10.2021, do të jenë ditë pushimi disa të hëna rresht. Për të realizuar sa më mirë programim mësimor, struktura mësimore e semestrit të dytë do të ndryshojë.

 

Struktura e ndryshuar e semestri të dytë.


2023-03-07 06:44:29
 
DII - MBROJTJA E PRAKTIKAVE DHE DIPLOMAVE MARS 2023
DET - Mbrojtje praktike dhe diplome, sezoni Dimer 2023
DII-Kontrolli i trete i Diplomes dhe Praktikës sezoni i pranverës.
Struktura mësimore e ndryshuar për semestrin e dytë
Ceremonia e diplomimit në FTI
Aplikimi për Double Diploma në FTI!
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka