APLIKIMET NË CIKLIN E DYTË MASTER I SHKENCAVE DHE MASTER PROFESIONAL

APLIKIMET PER MASTER I SHKENCAVE DHE MASTER PROFESIONAL PER VITIN AKADEMIK 2023-2024 JANE NE DATAT 27.09.2023-04.10.2023.

 

DOKUMENTACIONI SI ME POSHTE:

 

  1. FORMULARI I APLIKIMIT – SHTOJCA NR.2
  2. FOTOKOPJE TE NOTERIZUAR TE KARTONIT TE DIPLOMES SE BASHKU ME SUPLEMENTIN E DIPLOMES.
  3. FOTOKOPJE TE NOTERIZUAR TE DEFTESES SE SHKOLLES SE MESME SE BASHKU ME LISTEN E NOTAVE.
  4. FOTOKOPJE TE KARTES SE IDENTITETIT
  5. 2 FOTOGRAFI
  6. FOTOKOPJE E NOTERIZUAR E MBROTJES SE GJUHES SE HUAJ KUR TE JENE REGJISTRIMET NE DATAT 19.10.2023-27.10.2023 (VETEM PER KANDIDATET FITUES NE MASTER I SHKENCAVE).

 

 

SEKRETARIA MESIMORE E FTI-SE

 


2023-09-08 08:31:59
 
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI II, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2023-2024
LISTA E RENDITUR E APLIKANTEVE NGA TROJET
Takim informues per programet Master qe ofron FTI...
DII-Mbrojtja e praktikes dhe kontrolli i trete i diplomes, Shtator 2023
FTI hap Programin e Përbashkët të Studimit Master i Shkencave në "Inteligjencë Artificiale dhe Optimizim" me UTC, Francë
Hapet thirrja per pedagoge me kohe te pjesshme ne DII dhe DBI
Turneu Kibernetik Virtual SANS CEE CYBER TOURNAMENT
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka