Konceptimi dhe vënia në jetë e një shtrese sigurie në SMBD Oracle

Me datë 28.03.2013, Ora 11:00, Salla 209 pranë Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit

 

 

Zhvillohet mbrojta e doktoraturës:

 

“Konceptimi dhe vënia në jetë e një shtrese sigurie në SMBD Oracle”

 


Kandidati : Msc. Ing. Hakik PACI

 

Udhëheqësi shkencor: Prof. Dr. Aleksandër Xhuvani


2013-03-25 14:52:26
 
DET - Mbrojtje Diplome Korrik 2021
DII - Njoftim per shtyrjen e Mbrojtjes se Diplomave dhe Praktikave
DET - KONTROLLI I DIPLOMAVE SEZONI I VJESHTËS
Permirësimi i provimeve
DII - KONTROLLI I PARE I DIPLOMAVE
DET - Kontroll III i diplomes - Vere
DII - Njoftim per Kontrollin III te Diplomave, Mbrojtja e Diplomave dhe Praktikave
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka