Krijimi i një teknike efiçente për rritjen e performancës Live Migration në makinat virtuale

Me datë 2.05.2013, Ora 11:30, Salla 209 pranë Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit

 

 

Zhvillohet mbrojta e doktoraturës:

 

“Krijimi i një teknike efiçente për rritjen e performancës Live Migration në makinat virtuale, implementuar mbi një sistem me bazë të dhënash Oracle”

 


Kandidati : Msc. Igli TAFA

 

Udhëheqësi shkencor: Prof. Dr. Aleksandër Xhuvani


2013-04-17 10:48:39
 
DET - Mbrojtje Diplome Korrik 2021
DII - Njoftim per shtyrjen e Mbrojtjes se Diplomave dhe Praktikave
DET - KONTROLLI I DIPLOMAVE SEZONI I VJESHTËS
Permirësimi i provimeve
DII - KONTROLLI I PARE I DIPLOMAVE
DET - Kontroll III i diplomes - Vere
DII - Njoftim per Kontrollin III te Diplomave, Mbrojtja e Diplomave dhe Praktikave
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka