Krijimi i një teknike efiçente për rritjen e performancës Live Migration në makinat virtuale

Me datë 2.05.2013, Ora 11:30, Salla 209 pranë Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit

 

 

Zhvillohet mbrojta e doktoraturës:

 

“Krijimi i një teknike efiçente për rritjen e performancës Live Migration në makinat virtuale, implementuar mbi një sistem me bazë të dhënash Oracle”

 


Kandidati : Msc. Igli TAFA

 

Udhëheqësi shkencor: Prof. Dr. Aleksandër Xhuvani


2013-04-17 10:48:39
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka