Krijimi i një teknike efiçente për rritjen e performancës Live Migration në makinat virtuale

Me datë 2.05.2013, Ora 11:30, Salla 209 pranë Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit

 

 

Zhvillohet mbrojta e doktoraturës:

 

“Krijimi i një teknike efiçente për rritjen e performancës Live Migration në makinat virtuale, implementuar mbi një sistem me bazë të dhënash Oracle”

 


Kandidati : Msc. Igli TAFA

 

Udhëheqësi shkencor: Prof. Dr. Aleksandër Xhuvani


2013-04-17 10:48:39
 
DET - MBROJTJE DIPLOME BACHELOR 2 TETOR 2023
DII-Mbrojtja e Diplomes Sezon i Vjeshtes 2023
Aplikimet në FTI pas Raundit të Dytë të rregjistrimeve në Ciklin e Parë të Studimeve
TAKIM I MIRËSEARDHJES ME STUDENTET E VITIT TË PARË BACHELOR
LISTA E RENDITUR E KANDIDATËVE FITUES PER TRANSFERIM STUDIMESH, PROGRAM TE DYTE STUDIMI
Kriteret e aplikimit dhe kërkesat për personel akademik të ftuar në Departamentin e Elektronikës dhe Telekomunikacionit për vitin akademik 2023-2024.
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka