Njoftim per studentet ne pritje te Diplomimit ne Korrik 2013

 

NJOFTIM

 

Njoftohen studentet te cilet priten te diplomohen ne Korrik 2013, se duhet te dorezojne prane sekretarise mesimore:

 

1.Çertifikate familjare ose personale

2.Fotokopje e kartes se identitetit

 

Dorezimi i dokumentave te mesiperm duhet te behet deri ne  daten 10.07.2013.

 

  SEKRETARIA MESIMORE


2013-07-05 01:45:56
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka