Aksesimi i Adresave te e-mail-it @fti.edu.al

Nqs kur kërkoni të aksesoni e-mail-in @fti.edu.al, ju del shënimi si më poshtë:

-----------------------------

This account can't be used to access Outlook.com

You're currently signed in with an Office 365 email account, which can't be used with Outlook.com. Please click here to sign out of your Office 365 account, then use another Microsoft account to sign in to Outlook.com (for example, your hotmail.com, live.com, or msn.com account).
---------------------------
 
atëherë, për të aksesuar e-mail-in duhet të hapni faqen:
 
mail.office365.com
 
Përdorni user name dhe password-in egzistues dhe e-mail-i duhet të hapet normalisht.
 
Për më shumë informacion kontaktoni: admin@fti.edu.al

2013-07-25 05:08:49
 
DII - Mbrojtja e praktikave dhe diplomave Vjeshte 2022
DET - Mbrojtje e diplomave vjeshtë 2022
KRITERET E APLIKIMIT DHE KËRKESAT PËR PERSONEL AKADEMIK TË FTUAR NË FTI PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI II, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
DET - Mbrojtja e praktikave vjeshtë
Lista e renditur e kandidatëve fitues nga trojet, transferim studimesh, program të dytë studimi
DET-Kontrolli i tretë i diplomës dhe praktikës Vjeshte 2022
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka