Arkiva e Lajmeve
Tarifa vjetore e shkollimit
Njoftohen studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit të cilët nuk kanë kryer pagesën e tarifës vjetore të shkollimit, afati i fundit i pagesës është data 6 Qershor 2023.
Data e publikimit: 2023-05-24 06:52:44
Lexo me teper

DET - KONTROLL DIPLOMA SEZONI VERË 2022-2023
BscELN, BscTLK, MscTLK, MscELN, MPTI; Kontrolli i diplomes: I - 12.05.2023; II - 05.06.2023; III - 30.06.2023
Data e publikimit: 2023-05-02 09:14:29
Lexo me teper

DII -Kontrolli i pare i diplomave 2023
Njoftohen studentet e Inxhinierise Informatike per kontrollin e pare te diplomes.
Data e publikimit: 2023-04-05 03:23:42
Lexo me teper

DII - MBROJTJA E PRAKTIKAVE DHE DIPLOMAVE MARS 2023
Njoftohen studentet e drejtimit Inxhinieri Informatike
Data e publikimit: 2023-03-15 10:42:07
Lexo me teper

Data e publikimit: 2023-03-15 10:41:25
Lexo me teper

DET - Mbrojtje praktike dhe diplome, sezoni Dimer 2023
Praktika: 16.03.2023 Diploma: 20.03.2023
Data e publikimit: 2023-03-09 05:11:18
Lexo me teper

DII-Kontrolli i trete i Diplomes dhe Praktikës sezoni i pranverës.
Kontrolli i trete i diplomes dhe praktikes.
Data e publikimit: 2023-03-08 04:17:54
Lexo me teper


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka