Arkiva e Lajmeve
Lista përfundimtare e kandidatëvë fitues në shkollën e Doktoratës
Lista përfundimtare e kandidatëvë fitues në shkollën e Doktoratës "Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit", për vitin akademik 2022-2023, në FTI
Data e publikimit: 2022-07-05 17:50:54
Lexo me teper

DII-Kontrolli i parë i Diplomës
Departamenti i Inxhinierisë Informatike Njoftim
Data e publikimit: 2022-07-05 11:53:14
Lexo me teper

Kontrolli i trete i diplomes dhe praktikat
Dorezimi i diplomes dhe praktikes DII, vere 2022
Data e publikimit: 2022-07-01 08:08:29
Lexo me teper

Hackathon 2022 @Protik
U zhvillua Hackathon 2022 nga Protik dhe Union Bank, grupi fitues nga FTI
Data e publikimit: 2022-06-14 15:56:32
Lexo me teper

Projekti "Programi i zhvillimit të personelit akademik" 2
U zhvillua seria e trajnimeve për stafin dhe studentët e FTI-së
Data e publikimit: 2022-06-06 04:27:31
Lexo me teper

Zëvendësimi i mësimit të datës 25.05.2022
Zëvendësimi i mësimit të datës 25.05.2022 në datën 28.05.2022
Data e publikimit: 2022-05-26 15:30:24
Lexo me teper

Projekti "Programi i zhvillimit të stafit akademik"
U zhvillua seria e trajnimeve për stafin dhe studentët e FTI
Data e publikimit: 2022-05-26 07:42:47
Lexo me teper


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka