Arkiva e Lajmeve
DII - KONTROLLI I 3 I DIPLOMAVE DHE DOREZIMI I PRAKTIKAVE SEZONI I VJESHTËS
KONTROLLI I III i DIPLOMAVE DHE DOREZIMI I PRAKTIKAVE, SEZONI I VJESHTËS 2021
Data e publikimit: 2021-09-01 06:06:58
Lexo me teper

DET - KONTROLLI I DIPLOMAVE SEZONI I VJESHTËS
BscELN, BscTLK, MscTLK, MscELN, MPTI; Kontrolli i diplomes: I - 22.07.2021; II - 06.09.2021; III - 20.09.2021
Data e publikimit: 2021-08-27 04:25:53
Lexo me teper

LISTA E RENDITUR E APLIKANTEVE NE FTI, RAUNDI I, BACHELOR NE INXHINIERI TELEKOMUNIKACIONI, VITI AKADEMIK 2021-2022
Lista e renditur e aplikantëve Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni
Data e publikimit: 2021-08-26 08:47:34
Lexo me teper

LISTA E RENDITUR E APLIKANTEVE NE FTI, RAUNDI I, BACHELOR NE INXHINIERI INFORMATIKE, VITI AKADEMIK 2021-2022
Lista e renditur e aplikantëve, Bachelor në Inxhinieri Informatike
Data e publikimit: 2021-08-26 08:40:38
Lexo me teper

LISTA E RENDITUR E APLIKANTEVE NE FTI, RAUNDI I, BACHELOR NE INXHINIERI ELEKTRONIKE, VITI AKADEMIK 2021-2022
Lista e renditur e aplikantëve, Bachelor në Inxhinieri Elektronike
Data e publikimit: 2021-08-26 08:28:50
Lexo me teper

DET - Mbrojtje Diplome Korrik 2021
Bachelor 26/07/2021 Master 27/07/2021
Data e publikimit: 2021-07-22 09:58:29
Lexo me teper

DII - Njoftim per shtyrjen e Mbrojtjes se Diplomave dhe Praktikave
DII - NJOFTIM PER SHTYRJEN E DATES SE MBROJTJES SE DIPLOMAVE DHE PRAKTIKAVE
Data e publikimit: 2021-07-21 10:24:36
Lexo me teper


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka