Arkiva e Lajmeve
DII - Kontrolli i Diplomave, sezoni i dimrit
Datat dhe menyrat e kontrollit per diplomat, sezoni i dimrit
Data e publikimit: 2021-02-15 06:20:53
Lexo me teper

DET - Kontrolli i diplomave sezoni i dimrit
BscELN, BscTLK, MscTLK, MscELN, MPTI; Kontrolli i diplomes: I - 22.02.2021; II - 09.03.2021; III - 23.03.2021
Data e publikimit: 2021-02-13 04:31:33
Lexo me teper

KUJTESË MBI RREGULLAT ANTI COVID-19 GJATË SESIONIT TË PROVIMEVE !
KUJTESË MBI RREGULLAT ANTI COVID-19 GJATË SESIONIT TË PROVIMEVE 15 SHKURT 2021- 26 MARS 2021.
Data e publikimit: 2021-02-12 07:51:00
Lexo me teper

ORGANIZIMI I SEZONIT TE PROVIMEVE TE DIMRIT 15 SHKURT -26 MARS 2021!
Mbi organizimin e sezonit të provimeve të Dimrit të vitit akademik 2020-2021.
Data e publikimit: 2021-02-11 09:52:14
Lexo me teper

Grupet e studentëve të rregjistruar në FTI
Grupet e studentëve të rregjistruar në FTI në vitin akademik aktual
Data e publikimit: 2020-12-04 06:49:10
Lexo me teper

Rritja e numrit të kuotave në Master Shkencor
Bazuar në vendimin e Senatit Akademik të UPT mbi "Rishpërndarjen e kuotave dytësore të paplotësuara për vitin akademik 2020-2021"
Data e publikimit: 2020-11-26 19:23:46
Lexo me teper

Kriteret për ulje të tarifës vjetore të studimeve në Ciklin e Dytë, viti akademik 2020-2021.
Dokumentacioni mund të dorëzohet edhe pranë zyrës së financës, e hënë - e premte, ora 09:00-12:00
Data e publikimit: 2020-11-17 08:41:27
Lexo me teper


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka