Arkiva e Lajmeve
APLIKIMET PËR PRANIMET NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE NË FTI.VITI AKADEMIK 2018-2019
APLIKIMET PËR PRANIMET NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE NË FTI.VITI AKADEMIK 2018-2019
Data e publikimit: 2018-10-04 03:19:12
Lexo me teper

Shpallet konkursi për pedagog të ftuar në "Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit", viti akademik 2018-2019.
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit shpall konkursin për pedagog të ftuar për vitin akademik 2018-2019.
Data e publikimit: 2018-09-30 12:49:29
Lexo me teper

LISTA E RENDITUR E KANDIDATËVE FITUES NGA TRANSFERIMET NË CIKLIN E PARË BACHELOR DHE PROGRAME TE DYTA STUDIMI NË FTI.VITI AKADEMIK 2018-2019
LISTA E RENDITUR E KANDIDATËVE FITUES NGA TRANSFERIMET NË CIKLIN E PARË BACHELOR DHE PROGRAME TE DYTA STUDIMI NË FTI.VITI AKADEMIK 2018-2019
Data e publikimit: 2018-09-25 08:02:57
Lexo me teper

LISTA E RENDITUR E APLIKANTEVE RAUNDI I 2,FTI, VITI AKADEMIK 2018-2019
Lista e renditur e aplikanteve Raundi i 2, Programi i studimit Nr.85 Bachelor Inxhinieri Elektronike, Nr.86 Bachelor Inxhinieri Informatike dhe Nr.87 Bachelor Inxhinieri Telekomunikacioni, Viti Akademik 2018-2019.
Data e publikimit: 2018-09-25 06:08:49
Lexo me teper

SHPALLET LISTA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE FITUES NGA TROJET.
SHPALLET LISTA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE FITUES NGA TROJET. Viti Akademik 2018-2019
Data e publikimit: 2018-09-12 04:47:06
Lexo me teper

KRITERET E TRANSFERIMEVE DHE PROGRAMEVE TË DYTA TË STUDIMIT-FTI-2018-2019
KRITERET E TRANSFERIMEVE DHE PROGRAMEVE TË DYTA TË STUDIMIT-FTI-2018-2019
Data e publikimit: 2018-09-04 08:07:19
Lexo me teper

SHPALLET LISTA JOPERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE FITUES NGA TROJET.
SHPALLET LISTA JOPERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE FITUES NGA TROJET.
Data e publikimit: 2018-09-04 08:03:12
Lexo me teper


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka