Arkiva e Lajmeve
Aplikimet në ciklin e dytë të studimeve ne DET, viti akademik 2013 - 2014
Aplikimet në ciklin e dytë të studimeve në Departamentin e Elektronikes dhe Telekomunikacionit për vitin akademik 2013-2014
Data e publikimit: 2013-09-24 15:36:06
Lexo me teper

Aplikime për bursa dhe shkëmbime në ERASMUS MUNDUS (2014 - 2015)
Aplikime për bursa dhe shkëmbime në ERASMUS MUNDUS per vitin akademik 2014 - 2015
Data e publikimit: 2013-09-20 03:40:43
Lexo me teper

Njoftim për konkurs për pedagogë të ftuar në DET/FTI, viti akademik 2013 -2014, Semestri i I-rë
Njoftim për konkurs për pedagogë të ftuar viti akademik 2013 -2014, Semestri i I-rë; Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit, DET, në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit, Universiteti Politeknik i Tiranës
Data e publikimit: 2013-09-09 08:29:19
Lexo me teper

Aksesimi i Adresave te e-mail-it @fti.edu.al
Nqs keni probleme me aksesimin e e-mail-it @fti.edu.al, mund te ndiqni hapat e mëposhtëm
Data e publikimit: 2013-07-25 05:08:49
Lexo me teper

Njoftim ceremoni diplomimi Korrik 2013
Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit, Cikli i Parë-Bachelor, të cilët do te diplomohen në Korrik 2013 se ceremonia e diplomimit do të zhvillohet ditën e Hënë, Dt. 22.07.2013, ora 10.00 tek salla 209.
Data e publikimit: 2013-07-05 01:51:03
Lexo me teper

Njoftim per studentet ne pritje te Diplomimit ne Korrik 2013
Njoftohen studentet te cilet priten te diplomohen ne Korrik 2013, se duhet te dorezojne prane sekretarise mesimore
Data e publikimit: 2013-07-05 01:45:56
Lexo me teper

Ceremonia e Diplomimit për Ciklin e Parë dhe të Dytë - Maj 2013
Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit, Cikli i Parë (Bachelor) dhe Cikli i Dytë (Master i Shkencave) të cilët u diplomuan në Prill-Maj 2013
Data e publikimit: 2013-05-08 04:54:10
Lexo me teper


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka