Arkiva e Lajmeve
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
BscELN, BscTLK, MscTLK, MscELN, MPTI; Kontrolli i diplomes: I - 04.02.2022; II - 14.02.2022; III - 28.02.2022
Data e publikimit: 2022-02-02 10:17:38
Lexo me teper

DII - Kontrolli i diplomave/Praktikat, Dimer 2022
Kontrolli i diplomave/Praktikat Dimer 2022. Departamenti Inxhinieri Informatike.
Data e publikimit: 2022-02-02 08:53:30
Lexo me teper

Njoftim mbi tarifen e studimit
Njoftohen studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit se duhet të paguajnë tarifën e shkollimit për vitin akademik 2021-2022
Data e publikimit: 2022-01-26 09:03:38
Lexo me teper

Pyetësori Studentor
Plotësimi i pyetësorit do të jetë i mundur duke filluar prej datës 31 Janar, deri më 06 Shkurt 2020 nëpërmjet platformës online të sekretarisë mësimore.
Data e publikimit: 2022-01-26 05:43:00
Lexo me teper

Afati i dorëzimit të çertifikatës së gjuhës së huaj
Për studentët e rregjistruar në programet e studimit "Master i Shkencave"
Data e publikimit: 2022-01-11 02:15:16
Lexo me teper

Ftesë për pjesëmarrje në leksionin e hapur në ambjentet e FTI
"How to boost business performance unleashing the power of data" Nga Profesorët italianë Andrea Incalza dhe Tommaso Valentini, të ftuar në ambjentet e FTI
Data e publikimit: 2021-12-13 10:03:49
Lexo me teper

Ftese për pjesëmarrje në seminarin Online nga Profesori i ftuar Prof. Dr. I. F. AKYILDIZ
6G and Beyond: The Future of Wireless Communications Systems
Data e publikimit: 2021-12-04 06:13:28
Lexo me teper


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka