Arkiva e Lajmeve
Kriteret e pranimit Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike viti akademik 2013 - 2014
Kriteret e pranimit dhe përzgjedhjes së kandidatëve në ciklin e dytë të studimeve, Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike viti akademik 2013 - 2014
Data e publikimit: 2013-09-24 17:31:37
Lexo me teper

Kriteret e pranimit Master Profesional në Inxhinieri Informatike viti akademik 2013 - 2014
Kriteret e pranimit dhe përzgjedhjes së kandidatëve në ciklin e dytë të studimeve, Master Profesional në Inxhinieri Informatike viti akademik 2013 - 2014
Data e publikimit: 2013-09-24 17:25:13
Lexo me teper

Kriteret e pranimit Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike viti akademik 2013 - 2014
Kriteret e pranimit dhe përzgjedhjes së kandidatëve në ciklin e dytë të studimeve, Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike viti akademik 2013 - 2014
Data e publikimit: 2013-09-24 16:24:03
Lexo me teper

Kriteret e pranimit Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni viti akademik 2013 - 2014
Kriteret e pranimit dhe përzgjedhjes së kandidatëve në ciklin e dytë të studimeve, Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni viti akademik 2013 - 2014
Data e publikimit: 2013-09-24 16:15:08
Lexo me teper

Kriteret e pranimit Master Profesional në Teknologji Informacioni viti akademik 2013 - 2014
Kriteret e pranimit dhe përzgjedhjes së kandidatëve në ciklin e dytë të studimeve, Master Profesional në Teknologji Informacioni viti akademik 2013 - 2014
Data e publikimit: 2013-09-24 16:09:54
Lexo me teper

Aplikimet në ciklin e dytë të studimeve ne DII, viti akademik 2013 - 2014
Aplikimet në ciklin e dytë të studimeve në Departamentin e Inxhinierise Informatike për vitin akademik 2013-2014
Data e publikimit: 2013-09-24 15:49:37
Lexo me teper

Aplikimet në ciklin e dytë të studimeve ne DET, viti akademik 2013 - 2014
Aplikimet në ciklin e dytë të studimeve në Departamentin e Elektronikes dhe Telekomunikacionit për vitin akademik 2013-2014
Data e publikimit: 2013-09-24 15:36:06
Lexo me teper


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka