Arkiva e Lajmeve
85_TLK_Lista paraprake e fituesve nga Trojet_raundi I-re, datë 05.09.2016
85_TLK_Lista paraprake e fituesve nga Trojet_raundi I-re, datë 05.09.2016
Data e publikimit: 2016-09-06 09:18:29
Lexo me teper

Provimi në lëndën Analizë Numerike do të zhvillohet me datë 08.09.2016, ora 11:00, salla (B-2).
Inxhinieri Elektronike (IIB + përsëritës) dhe Inxhinieri Telekomunikacioni (IIA, IIB + përsëritës)- provimi me datë 08.09.2016, ora 11:00, salla (B-2)
Data e publikimit: 2016-09-06 01:04:01
Lexo me teper

Njoftim: 85-Inxhinieri Telekomunikacioni-Lista paraprake e fituesve-raundi i I-re-05.09.2016
Njoftim: 85-Inxhinieri Telekomunikacioni-Lista paraprake e fituesve-05.09.2016
Data e publikimit: 2016-09-05 07:56:54
Lexo me teper

Njoftim: 84-Inxhinieri Informatike-Lista paraprake e fituesve-raundi i I-re-05.09.2016
84-Inxhinieri Informatike-Lista paraprake e fituesve-raundi i pare-05.09.2016
Data e publikimit: 2016-09-05 07:53:05
Lexo me teper

Njoftim: 83-Inxhinieri-Elektronike-Lista paraprake e fituesve-raundi i I-re-05.09.2016
83-Inxhinieri-Elektronike-Lista paraprake e fituesve-raundi i I-re-05.09.2016
Data e publikimit: 2016-09-05 07:44:36
Lexo me teper

Njoftim: Studentët e Sesionit të Vjeshtës, të cilët nuk kanë paguar tarifën e shkollimit 2015-2016, të tërheqin faturën te Dega e Financës.
Studentët përsëritës të Masterit, të plotësojnë kërkesën për provimet e mbartura deri më 05.09.2016
Data e publikimit: 2016-08-30 03:40:33
Lexo me teper

Njoftim: Aplikim online për përmirësimin e notave në Sesionin e Vjeshtës, viti akademik 2015-2016.
Afati përfundimtar i regjistrimeve për përmirësimin e notave në Sesionin e Vjeshtës,është deri më datë 22.07.2016, ora 16:00.
Data e publikimit: 2016-07-15 07:45:19
Lexo me teper


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka