Arkiva e Lajmeve
Provimet e datës 5 Korrik 2016 do të zhvillohen në datën 7 Korrik 2016 për shkak të festës zyrtare të Fiter Bajramit
Provimet e datës 5 Korrik 2016 do të zhvendosen në datën 7 Korrik 2016, për shkak të festës zyrtare të Fiter Bajramit
Data e publikimit: 2016-06-07 06:32:39
Lexo me teper

Nivelet e gjuhëve të huaja për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë
Dokumenti i njohjes së gjuhëve, mund të jetë një çertifikatë, diplomë apo dëshmi, e lëshuar nga subjekte të njohura nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, për ofrimin e testeve ndërkombëtare.
Data e publikimit: 2016-06-07 01:53:15
Lexo me teper

Njoftim: studentët e FTI do të printojnë dhe paguajnë tarifat pranë Bankës CREDINS deri në 27.05.2016
Studentët e FTI do të printojnë dhe paguajnë tarifat e shkollimit në Bankën CREDINS deri në 27.05.2016
Data e publikimit: 2016-05-12 07:45:00
Lexo me teper

Fatura shkollimi për printim. Afati: 13.05.2016-27.05.2016
Faturat e printuara do të paguhen tek banka Credins dhe do të paraqiten në Degën e Financës, çdo ditë në orarin : 9.00-16.00.
Data e publikimit: 2016-05-12 06:28:53
Lexo me teper

Të diplomuarit "Master Shkencor", në tetor 2015 - tërheqin suplementin e diplomës.
Studentët e diplomuar në tetor 2015, "Master Shkencor", do të paraqiten në sekretarinë mësimore për tërheqjen e suplementit të diplomës.
Data e publikimit: 2016-04-01 06:01:55
Lexo me teper

Ceremonia e diplomave Bachelor
Në 22 Janar 2016, ora 13:00 do të zhvillohet Ceremonia e diplomimit për të gjithë të diplomuarit Bachelor, që kanë mbrojtur diplomën gjatë vitit akademik 2014-2015, në Korrik 2015 dhe në Tetor 2015, në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit,
Data e publikimit: 2016-01-11 07:51:36
Lexo me teper

Terminali i ri i autobuzave interurban - 28 Dhjetor 2015
Përmirësimi i transportit publik me ndihmën e instrumentave të teknologjisë së informacionit - implementimi i projektit pilot
Data e publikimit: 2015-12-30 01:59:30
Lexo me teper


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka