Arkiva e Lajmeve
Cikli i Dytë i Studimeve në FTI 21 Tetor 2013
Nga 21 Tetor 2013 do të fillojë zhvillimi i leksioneve për studentët e Ciklit të Dytë të Studimeve, Master i shkencave dhe Master profesional. Leksionet dhe seminaret do të organizohen në sallat e godinës së korpusit qendror.
Data e publikimit: 2013-10-16 04:31:16
Lexo me teper

Ceremonia e dhënies së diplomave Bachelor dhe Master i shkencave Dhjetor 2013
Në javën e parë të muajit Dhjetor 2013 do të zhvillohet ceremonia e dhënies së Diplomave Bachelor dhe Master i shkencave, për studentët e diplomuar në Tetor 2013
Data e publikimit: 2013-10-16 04:29:09
Lexo me teper

Dita e Lumturimit të Nënë Terezës
Me rastin e Ditës së Lumturimit të Nënë Terezës, Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit do të jetë i mbyllur më 19 Tetor 2012.
Data e publikimit: 2013-10-16 04:24:49
Lexo me teper

Kriteret e pranimit Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike viti akademik 2013 - 2014
Kriteret e pranimit dhe përzgjedhjes së kandidatëve në ciklin e dytë të studimeve, Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike viti akademik 2013 - 2014
Data e publikimit: 2013-09-24 17:31:37
Lexo me teper

Kriteret e pranimit Master Profesional në Inxhinieri Informatike viti akademik 2013 - 2014
Kriteret e pranimit dhe përzgjedhjes së kandidatëve në ciklin e dytë të studimeve, Master Profesional në Inxhinieri Informatike viti akademik 2013 - 2014
Data e publikimit: 2013-09-24 17:25:13
Lexo me teper

Kriteret e pranimit Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike viti akademik 2013 - 2014
Kriteret e pranimit dhe përzgjedhjes së kandidatëve në ciklin e dytë të studimeve, Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike viti akademik 2013 - 2014
Data e publikimit: 2013-09-24 16:24:03
Lexo me teper

Kriteret e pranimit Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni viti akademik 2013 - 2014
Kriteret e pranimit dhe përzgjedhjes së kandidatëve në ciklin e dytë të studimeve, Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni viti akademik 2013 - 2014
Data e publikimit: 2013-09-24 16:15:08
Lexo me teper


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka