Arkiva e Lajmeve
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI I PARË, BACHELOR NË INXHINIERI TELEKOMUNIKACIONI, VITI AKADEMIK 2023-2024
Bachelor Inxhinieri Telekomunikacioni
Data e publikimit: 2023-08-25 03:56:44
Lexo me teper

LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI I PARË, BACHELOR NË INXHINIERI ELEKTRONIKE, VITI AKADEMIK 2023-2024
Bachelor Inxhinieri Elektronike
Data e publikimit: 2023-08-25 03:53:26
Lexo me teper

Workshop - Transmetimet audiovizive digjitale në epokën e transmetimeve me brez të gjerë 5G në Shqipëri
Workshop "Transmetimet audiovizive digjitale në epokën e transmetimeve me brez të gjerë 5G në shqipëri: teknika, teknologji, politika dhe rekomandime inovative për përdorimin efikas të spektrit?
Data e publikimit: 2023-07-20 09:40:27
Lexo me teper

DII-MBROJTJA E DIPLOMES KORRIK 2023
Njoftohen studentet e departamentit te Inxhinierise Informatike per mbrojtjen e diplomes.
Data e publikimit: 2023-07-16 06:11:57
Lexo me teper

Transmetimet audiovizive digjitale në epokën e transmetimeve me brez të gjerë 5G në Shqipëri
Workshop - Transmetimet audiovizive digjitale në epokën e transmetimeve me brez të gjerë 5G në Shqipëri: Teknika, teknologji, politika dhe rekomandime inovative për përdorimin efikas të spektrit
Data e publikimit: 2023-07-14 09:35:37
Lexo me teper

DII-KONTROLLI I TRETE DHE MBROJTJA E DIPLOMES, KORRIK 2023
Njoftohen studentët e drejtimit të Inxhinierisë Informatike për datat e kontrollit të tretë dhe mbrojtjen e diplomës.
Data e publikimit: 2023-07-06 07:05:32
Lexo me teper

DII-MBROJTJA E PRAKTIKES MESIMORE 2023
Njoftohen studentët e drejtimit të Inxhinierisë Informatike për mbrojtjen e praktikës.
Data e publikimit: 2023-06-29 08:58:09
Lexo me teper


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka