Arkiva e Lajmeve
DET - MBROJTJE DIPLOME, SEZONI VERË 2023
Diploma Bsc: 19.07.2023 Diploma Msc: 20.07.2023
Data e publikimit: 2023-06-28 05:48:57
Lexo me teper

DET - MBROJTJE PRAKTIKE, SEZONI VERË 2023
Praktika Msc dhe MPTI: 06.07.2023
Data e publikimit: 2023-06-28 05:09:44
Lexo me teper

Mbrojtja e praktikave për studentet e ciklit të parë Bachelor drejtimi Elektronikë dhe Telekomunikacion
Mbrojtja e praktikave për studentët Bachelor Elektronikë dhe Telekomunikacion
Data e publikimit: 2023-06-20 05:21:18
Lexo me teper

Përmirësimi i provimeve
Bazuar në rrëgulloren mësimore të UPT-së studenti ka të drejtë të përmirësojë deri në 2 (dy) nota në vit
Data e publikimit: 2023-06-12 07:46:02
Lexo me teper

Shkolla verore 7-9 Qershor 2023
1st Albanian - Italian Summer School in Systems Engineering
Data e publikimit: 2023-06-06 09:49:32
Lexo me teper

DII-KONTROLLI I DYTE I DIPLOMËS, QERSHOR 2023
Njoftohen studentët për kontrollin e dytë të diplomës
Data e publikimit: 2023-06-06 03:42:00
Lexo me teper

DII-KONTROLLI I DYTE I DIPLOMËS, QERSHOR 2023
Data e publikimit: 2023-06-05 09:33:38
Lexo me teper


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka