Fakulteti
Dekani dhe Zv.Dekani
Organet drejtuese
Administrata
Departamentet
Misioni i FTI
DII-KONTROLLI I DYTE I DIPLOMËS, QERSHOR 2023
DII - MBROJTJA E PRAKTIKAVE DHE DIPLOMAVE MARS 2023
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka