Dekani dhe Zv.Dekani
Organet drejtuese
Administrata
Departamentet
Misioni i FTI
Administrata

 

Administratori

 

Znj.Estela Ferko            

 

e-mail: eferko@fti.edu.al

Universiteti Politeknik i Tiranës
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

 

Sheshi Nënë Tereza 1, Tiranë
Telefon: +355.42.278159

 

 

Dega e Financës

 

Znj. Marinela Piero

e-mail: financa@fti.edu.al 

 

Universiteti Politeknik i Tiranës
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159

 

 

Kryesekretare 

 

 Znj. Ina Shkurti


E-mail: ishkurti@fti.edu.al 

 

Universiteti Politeknik i Tiranës
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159

 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka