Orari Mësimor - Viti Akademik 2022-2023 - Semestri II

 

Orari per vitin akademik 2022-2023

 

Manuali “Teams” për studentët kliko këtu...

Struktura mësimore për ciklin e parë të studimeve

Struktura mësimore për ciklin e dytë të studimeve (semestri II) 

Struktura mësimore për ciklin e tretë të studimeve 

 

 

ORARI BACHELOR


FTI - Orari - Bachelor, Semestri i dytë 2022 - 2023


ORARI MASTER (Profesional dhe Shkencor)

FTI - Orari - Master i Shkencave dhe Master Profesional  Semestri i dytë 2022 - 2023 

 

 

ORARI DOKTORATURE 

 

FTI - Orari - Doktoraturë në Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit

 Semestri i parë 2022 - 2023 

 

 

 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka