Gjendja e studentit

 

Të nderuar studentë ky sherbim do të  ofrohet së shpejti.

 

Ju lutemi për të parë gjendjen e studentit drejtohuni pranë sekretarisë mësimore të FTI.

 

Ju faleminderit për mirëkuptimin !

 

 

DEKANATI.

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka