Rreth DBI
Stafi i DBI
Organizimi i DBI
Burimet HPC dhe CLOUD
Projekte dhe Publikime
Plani i punës
Studentët
Organizimi

 LAJME ARSHIVA - FTI

 

Rregullore e Departamentit të Bazave të Informatikës

 

Organigrama

 

Grupi Mësimor-Kërkimor i “Siguria e Sistemeve”:

 

Dr. Marin Aranitasi

 

Grupi Mësimor-Kërkimor i “Programimi"

 

Prof. As. Ariana Bejleri

 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka